«Η καλή φυσική κατάσταση

είναι το πρώτο συστατικό της ευτυχίας.

Καλή φυσική κατάσταση σημαίνει,

η απόκτηση και η διατήρηση

ενός ομοιόμορφα ανεπτυγμένου σώματος

με ένα υγιές μυαλό,

πλήρως ικανό να εκτελέσει φυσικά,

εύκολα και ικανοποιητικά

τα πολλά και ποικίλα καθημερινά

καθήκοντα με αβίαστη ζωντάνια

και ευχαρίστηση»...


Ενσωματώσαμε στα προγράμματα Pilates, νέες μεθόδους που στοχεύουν στα ίδια κέντρα, με αυτο: Πνευματική χαλάρωση και σωματική ευεξία...


“Μετά από δέκα συνεδρίες, θα παρατηρήσετε

μια αλλαγή στο σώμα σας.

Μετά από είκοσι, θα την δούν και οι άλλοι,

και μετά από τριάντα,

θα έχετε ένα ολοκαίνουριο σώμα”

Joseph Pilates